EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Çöken Toz Ölçümü

Modern yaşam tarzı belki yaşamı kolaylaştırmaktadır ancak diğer yandan modern yaşam, şehirleşmeyi tetiklemekte ve bunun bir sonucu olarak da hava kirliliğini yükseltmektedir. Hava kirliliği, sadece yerel ve bölgesel açıdan değil, küresel ölçekte de önemli bir etki alanına sahiptir. En büyük etki de insan sağlığı üzerindedir.

Bu nedenle teneffüs edilen havanın temiz ve kaliteli olması konusuna, sadece ülkemizde değil bütün dünyada büyük önem verilmektedir. Hava kirliliğinin neden olduğu problemleri çözmek ve uygun stratejiler belirlemek amacı ile resmi kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri çaba göstermekte ve hava kirletici konsantrasyonlarını takip etmekte ve sonuçlarını analiz etmektir.

Bir ülkenin hava kalitesinin iyileştirilmesi konusunda gösterdiği başarı, yerel ve ulusal hava kirliliği problemlerinin ve kirliliğin önlenmesi konusundaki gelişmelerin farkında olan ve bunları doğru değerlendirebilen vatandaşların desteğine bağlıdır. İnsanların bilinçlenmesi bu bakımdan çok önemlidir.

İmisyon ölçümleri çerçevesinde gerçekleştirilen çöken toz ölçümleri şu amaçlarla yapılmaktadır:

  • İşletmelerin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan duman, is, gaz, toz ve buhar halindeki emisyonları kontrol altında tutmak
  • İnsanları ve çevresini havanın kirlenmesine bağlı tehlikelerden korumak
  • Hava kirlenmeleri yüzünden çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak

İşletmeler faaliyetleri sırasında, yasal düzenlemelerle tespit edilen emisyon limitleri içinde kalmak zorundadırlar. Çevreyi kirleten maddelerin neler olduğu, bunların konsantrasyonları ve hangi limitlere kadar kirletici olarak kabul edildiği, bu kirletici kaynaklara sahip işletmelerin ilgili yasal düzenlenmelere uyup uymadıkları, ancak yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen ölçümler ile belirlenmektedir.

Hava kirliliğini oluşturan çöken toz ölçümleri, şu standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir:

  • TS 2341 Hava kirliliği ölçme metotları çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma metodu
  • TS 2342 Hava kirliliği ölçme metotları yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma metodu