EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Partiküler Madde (Pm10) Ölçümü

Atmosferin kirlenmesine yol açan ve insan sağlığını doğrudan etkileyen kirleticilere ait ölçümleri anlamak ve değerlendirmek bu konuda uzman olanlar için mümkün olsa bile herkesin bunları anlaması kolay değildir. Bu yüzden hava kirliliğinin ve hava kalitesinin durumunu açıklamak için, herkesin kolayca anlayabileceği bir gruplama sistemi kurulmuştur. Hava Kalitesi İndeksi, dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Bu sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin yoğunluklarına göre hava kalitesi iyi, orta, kötü, tehlikeli ve benzer ifadelerle derecelendirilmektedir. İndeks hesaplamalarında kullanılan yöntem ve kriterler, dünyanın birçok ülkesinde, ülkelerin kendi hava kalitesi standartlarına uygun şekilde oluşturulmuştur.

İmisyon ölçümleri kapsamında, laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen partiküler madde (PM10) ölçümlerine çok önem verilmektedir. Bunun temel nedeni, bu kirleticinin insan sağlığını olumsuz etkilemesi yanında iklim değişikliği üzerine de tehlikeli etkiler yapmasıdır.

Partiküler maddeler, organik ve inorganik maddelerin karışımından oluşan ve havada katı, sıvı veya her iki durumda da askıda kalabilen maddelerdir. Bu hava kirletici partiküller bileşimlerine, oluşum kaynaklarına ve büyüklüklerine göre farklı yapıdadırlar. Bu maddeler partikül büyüklüğü denilen aerodinamik çaplarına göre tanımlanmaktadır. Akciğerlere ve üst solunum yollarına ulaşan ve kaba partikül olarak tanımlanan, çapları 10 mikrondan daha küçük olan partikül maddelere PM10 denmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda partiküler madde (PM10) ölçümleri, TS EN 12341 standardına göre gerçekleştirilmektedir (TS EN 12341 Ortam havası - Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 veya PM2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini İçin Standart Gravimetrik Ölçme Yöntemi).

Bu standarda göre ölçümler için örnek alma süresi 24 saattir. Ancak daha düşük derişimler daha uzun örnek alma süresi gerektirirebilir, ya da daha yüksek derişimler daha kısa örnek alma süresi gerektirebilir. Ayrıca örnek alma cihazlarının çalışması, nem, rüzgar hızı, basınç ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenebilir.