EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Sülfat Analizi

Toprak, en önemli doğal kaynaktır ve toprağın kirlenmesi ya da erozyona uğraması, bu doğal kaynağın verimsizleşmesine ve yok olmasına neden olmaktadır. Toğrağa yüksek miktarlarda karışan sülfatlar da toprağın özelliklerini kaybetmesinde önemli bir faktörüdür.

Sülfat, inorganik kimyada sülfirik asidin tuzudur. Birçok güzellik mazlemesinin üretimi sırasında sülfat kullanılmaktadır. Sülfat sağlık açısından da oldukça önemlidir. Sülfatlar içinde vücut için en önemli kimyasal bileşik, magnezyum sülfattır. Magnezyum, insan hücrelerindeki bileşenler tarafından kullanılmaktadır ve vücut tarafından sentezlenen enzimler ile vücudun magnezyum eksikliğini gidrilmektedir. Magnezyum eksikliği, yüksek kan basıncı ve migren gibi bir takım sağlık sorunları yaratmaktadır.

Sülfat insanların beyin dokusunun oluşumunda önemli bir rol üstlenir. Vücudun besin emilim gücünü arttırır.

Sülfat, doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle doğal sularda değişen konsantrasyon aralıklarında sülfat bulunmaktadır. Maden drenaj atıkları ile çevreye büyük miktarlarda sülfat verilmektedir. Sodyum ve magnezyum sülfat ishale neden olduğu için, içme sularında bu bileşiklerin fazla bulunması doğru değildir.

Tarıma uygun toprak kalitesi için, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Toprağın su tutması, havalanması ve bitkilerin kök gelişimi açısından toprağın fiziksel özellikleri önemlidir. Ancak toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini de iyileştirmek gerekmektedir. Tarım yapılan toprağın toprak organik madde içeriği, pH değeri, karbon ve azot oranı, nem içeriği ve tuzluluk derecesi düzenlenerek toprak verimliliği arttırılabilir.

Sülfat analizleri de, yetkili laboratuvarlar tarafından bu amaçla yapılmaktadır. Toprakta sülfat analizi için birçok yöntem bulunmaktadır. Laboratuvarlar bu çalışmalarında yasal düzenlemeler yanında, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış standartları da esas almaktadır.

Toprak ölçümleri kapsamında yapılan sülfat analizlerinde laboratuvarlar genelde şu yöntemleri kullanmaktadır:

 

  • SM 4500 SO4-2 E Türbidimetrik metot
  • SM 4110 B Kromotografik metot