EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Delinme Gerilim Testi

Bir takım elektrikli cihazlarının içinde izolasyon yağı bulunmaktadır. Bu yağlar yüksek derecede rafine edilen mineral yağlardan üretilmektedir ve yalıtkan özelliğe sahiptir. Bir elektrik akımını taşıyabilecek serbest elektronları yoktur ve bir elektrik alanı ile kutuplanma özelliği taşırlar. Bu nedenle elektrik iletkenliği çok zayıf veya hemen hemen hiç olmayan bir maddedir. Özdirençleri çok yüksektir ve bu yüzden elektrik akımlarını güçlükle geçirebilirler. Aynı zamanda yüksek oksidasyon kararlılığına sahiptir.

Bu şekilde içlerinde izolasyon yağları bulunan bütün elektrikli cihazların bakım programlarında delinme gerilim testleri mutlaka uygulanmaktadır. Bu testlerden beklenen yüksek verimi elde edebilmek için, yılda en az iki defa, ama en azından bir kere mutlaka delinme gerilim testinin yapılması ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde kaydedilmesi, beklenmedik ve ani durumlar karşısında hazırlıklı olmak açısından çok önemlidir.

Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar tarafından, elektriksel testler kapsamında delinme gerilim testleri hizmeti verilmektedir.

Labortatuvarlarda bu testler rutin test gerilimi uygulanarak başlar. Bunun için bir kap içine iki elektrot belli bir aralıkta yerleştirilir ve içine yağ doldurulur. Elektrotların uçlarına alternatif akım uygulanmaya başlanır. Bir kısa devre ile karşılaşıncaya kadar belli adımlarla gerilim miktarı artırılır. Kısa devre oluştuğu anda akım hemen kesilir. Bu gerilimin kısa devre yaptığı anki değer, testin sonucudur. Bu değerler, değişik normlarda olabilir. İzolasyon yağını üreten firma kataloğunda bu değeri gösterir. Bu normlarda elektrotların şekli, büyüklüğü, uygulanacak gerilim miktarı, uygulama sayısı, yağın test boyunca karıştırılmasının gerekip gerekmediği ve elektroların arasında olması gereken mesafe yer almaktadır.

Laboratuvurlar delinme gerilim teslerini yaparken, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan koşulları ve kriterleri ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen ilgili standartları dikkate almaktadır.