EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Emc Testi

EMC ifadesi, elektromanyetik uyumluluk anlamına gelen İngilizce Electromagnetic Compability ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Elektromanyetik uyumluluk testleri, herhangi bir elektrikli sistemin ya da cihazın, çevresinde bulunan diğer elektrikli sistemlerden ve cihazlardan etkilenmeden çalışmasını ya da bu cihazları etkilememesini amaçlamaktadır. Bütün elektrikli ve elektronik cihazlar, çalıştıkları sırada bir takım elektromanyetik gürültü veya dalgalar üretmekte ve bunları çevreye yaymaktadır. Bu durum doğal olarak başka cihazların çalışmasını ve performansını etkilemektedir.

Elektromanyetik uyumluluk testlerinde iki temel gereksinim ortaya çıkmaktadır:

  • Herhangi bir elektrikli sistem ya da cihaz, çevresinde bulunan diğer elektrikli sistemlerden ve cihazlardan etkilenmeden çalışabilmelidir
  • Herhangi bir elektrikli sistem ya da cihaz çalışırken, çevresinde bulunan diğer elektrikli sistemleri ve cihazları etkilememelidir

Kısaca elektrikli veya elektronik bir sistem veya cihaz bu iki temel koşulu da sağlamak zorundadır.

Elektrikli veya elektronik ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı için, belirlenen normalara uygun olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. CE sertifikası kapsamında, üretici firmalar, ürettikleri cihazlar için, LVD testlerinde olduğu gibi EMC testlerini de yaptırmak zorundadırlar.EMC test raporları, CE işaretleme uygulaması kapsamında hazırlanan teknik dosyanın temel belgelerinden biridir.

EMC testleri sırasında, sistemlerin veya cihazların, çevresine havadan veya kablo üzerinden yaydıkları elektromanyetik gürültü yayılım (emisyon) değerleri ölçülmektedir. Aynı zamanda bu sistemlerin ve cihazların bulundukları ortamda oluşan elektromanyetik gürültüden ne kadar etkilendiği ölçülmektedir (bağıklık ölçümleri).

Günümüzde kullanılan elektrikli ve elektronik sistemlerin ve cihazların çeşitliliği ve hassasiyet seviyeleri her gün artmaktadır ve EMC testleri sadece CE işaretleme için değil tüketici memnuniyeti açısından da bir zorunluluk haline gelmiştir.

Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen elektriksel testler kapsamında EMC testleri de yapılmaktadır ve bu testler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart dikkate alınmaktadır.

Avrupa uyumlaştırılmış standartları, Avrupa Komisyonu tarafından verilen bir yetkiyi takiben, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (ESO) tarafından geliştirilmiştir. EMC Direktifi ayrıca uyumlaştırılması ve dolayısıyla uygunluk varsayımının sağlanması için OJEU'da bu standartlara referansların yayınlanmasını gerektirmektedir.


EMC testi için kullanılan yankısız RF odası (yayılan emisyonlar ve bağışıklık). Mobilya metalden değil ahşap veya plastikten yapılmalıdır.

Dış mekan için log-periyodik anten ölçümü
Elektromanyetik uyumluluk (EMC), elektromanyetik parazit gibi istenmeyen etkilere, hatta elektromanyetik girişim (EMI) veya hatta operasyon ekipmanındaki fiziksel hasara neden olabilecek istenmeyen üretim, yayılma ve alım ile ilgili elektrik mühendisliğinin bir dalıdır. EMC'nin amacı, ortak bir elektromanyetik ortamda farklı ekipmanların doğru çalışmasıdır.

EMC, üç ana konu sınıfı takip etmektedir. Emisyon, bir kaynak veya bunun çevreye salınmasıyla, kasıtlı veya tesadüfi olarak, elektromanyetik enerjinin üretilmesidir. EMC, istenmeyen emisyonları azaltmak için alınabilecek istenmeyen emisyonları ve karşı önlemleri inceler. İkinci sınıf, duyarlılık, elektrik frekans teçhizatı (RFI) olarak bilinen istenmeyen emisyonların mevcudiyetinde arıza ya da bozulma için mağdur olarak adlandırılan elektrik ekipmanının eğilimidir. Bağışıklık, duyarlılığın tersine, teçhizatın RFI mevcudiyetinde doğru bir şekilde çalışabilmesi, "sertleştirme" ekipmanının disiplini, aynı derecede duyarlılık veya bağışıklık olarak bilinir. Çalışılan üçüncü sınıf bir bağlantıdır, bu da yayılan müdahalenin kurbanlara ulaştığı mekanizmadır.

Parazit azaltma ve dolayısıyla elektromanyetik uyumluluk, bu sorunların herhangi birinin veya bir kısmının ele alınması, yani, parazit kaynaklarının susturulması, kenetlenme yollarının engellenmesi ve / veya potansiyel kurbanların sertleştirilmesi ile sağlanabilir. Uygulamada, topraklama ve ekranlama gibi kullanılan birçok mühendislik tekniği, her üç konu için de geçerlidir.