EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Topraklama Testleri

Evler, konutlar, üretim tesisleri, kısaca elektriksel güvenliğin sağlanması gereken her alanda topraklama konusu büyük önem taşımaktadır. Özellikle elektrik tesislerinde topraklama konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, 100 Hz’in altında frekansı olan alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine yönelik olarak, bu topraklama tesislerinin kurulması, çalıştırılması, denetlenmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından güvenliğe yönelik esasları açıklamaktadır. Sözü edilen yönetmelik ile, bu konularda birtakım standartlar ve koşullar zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelikte, yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine yönelik topraklama kuralları ve bilgi işlem ve iletişim ekipmanlarının topraklanmasına yönelik kurallar ayrı ayrı yer almaktadır.

Topraklama işi, ortaya çıkacak bir hata veya arıza durumunda oluşacak akım ve gerilimlerin insan yaşamını tehlikeye sokmasını önlemek amacı ile yapılmaktadır. Topraklama, elektrik akımına karşı insan yaşamını koruyan etkin bir yöntemdir. Bu yaşamsal önemi yüzünden ölçüm periyotlarına mutlaka dikkat etmek gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilen yönetmelik ekinde, çeşitli topraklama tesislerinde faaliyet dönemi içinde muayene, ölçme ve denetimlere yönelik periyotlar açıklanmıştır. Örneğin, elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri iki yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatları beş yılda bir, sanayi tesisleri ve iş merkezleri her yıl bir kere test edilmek zorudadır.

Topraklama tesisleri, birbirlerine iletkenlerle bağlanan ve belirli bir alan içinde yer alan, topraklayıcılar ve topraklama iletkenlerinin bulunduğu tesislerdir. Yeni açılan veya yeri değiştirilen tesislerin, faaliyete geçmeden önce montaj ve inşa aşamasında topraklama testlerinden geçirilmesi gerekmektedir.

Topraklama çalışmasının temelinde insan yaşamını ve mal güvenliğini korumak, arıza durumunda elektriğin vereceği zaraları en düşük seviyeye indirmek bulunmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen elektriksel testler kapsamında topraklama testleri de bulunmaktadır.