EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Endüstriyel Testler

Endüstriyel sektörler özel olarak incelendiğinde; otomotiv sektöründe işletmelerin üretim faaliyetleri süresince olası risklerinin düşürülmesi ve performanslarının iyileştirilmesi ilk hedefler arasındadır. Resmi kuruluşlar, üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, finansman şirketleri ve sigorta şirketleri, sonuç olarak tüketicilerin gerek can güvenliği gerekse maddi kayıplar yaşamamaları için, akredite olmuş laboratuvar kuruluşlarından, bağımsız, titiz, hızlı ve güvenilir çözüm üretimleri beklemektedirler.

Sanayide çok çeşitli sektörlerde işletmeler üretim süreçlerin esnasında kimyasal maddeler kullanmaktadır. Bu maddelerin zararlı etkileri yüzünden insanların can ve mal güvenliklerinin zarar görmemesi ve doğanın tahrip edilmemesi çok önemli bir husustur. Bu açıdan ağır metaller, azo boyarmaddeler, oyuncak güvenliliği, kanserojen boya maddeleri, kalaylı organik bileşikler, PVC tayini, su kalitesi, kozmetiklerde mikrobiyolojik testler, toprak analizleri, kimyasal dezenfektetanlar ve daha yüzlerce kimyasal ve mikrobiyoloji testleri, ölçümleri, analizleri ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüketici ürünleri ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, dayanıklı tüketim maddeleri, oyuncaklar ve çocuklara yönelik ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ve ev bakım ürünleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar, gıda ürünleri ve ambalajlamaya kadar çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadırlar. Tüketici ürünlerinin ve perakende ürünlerin kaliteli, sağlıklı ve güvenilir olması gerekmektedir.

Yerkürenin doğal kaynakları tükenmektedir ve küresel ısınma, değişen iklim koşulları ve doğanın bilinçsizce tahrip edilmesi, enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Rüzgar, güneş ve dalga gibi doğal kaynaklardan enerji elde edilmesine imkan tanıyan yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve alternatif yakıtların üretim ve dağıtımı faaliyetlerini kapsamaktadır. Enerji sektöründe, bacagazı ölçümleri, makine ve ekipmanlarda termal yüzey sıcaklığı ölçümü, motorlarda güç ölçümü, yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayısı analizi, karbon ayak izi hesabı, topraklama ölçümleri ve daha yüzlerce test ve ölçüm hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır.

Gösterdikleri faaliyet ve sektöre bakılmaksızın, tüm işletmeler için finans ve risk yönetimi çok önemlidir. Risk yönetimi, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek risklerin, daha önce ayrıntıları ile tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunların etkilerini düşürecek veya ortadan kaldıracak önlemlerin alınması çalışmalarıdır.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren tesislerin kurulup genişlemesi için sermaye, enerji, hammadde, ulaşım, pazarlama, iş gücü ve teknik eleman gereklidir. Ancak bir yandan da doğal kaynaklar tehlike altındadır ve giderek tükenmektedir. Bugünden yeterli ve gerçekçi önlemler alınmak zorundadır. Bu noktada endüstriyel üretimin birçok sürecini test edecek, analiz edecek, ölçümler yapacak ve sonuçlarını değerlendirecek laboratuvarların olması gerekmektedir.

İlaç ve sağlık sektöründe, yeni tedavi yöntemlerine bağlı olarak bir yandan yeni ilaçlar bir yandan da yeni tıbbi cihazlar hazırlanmakta ve piyasaya sunulmaktadır. Bunların tasarlanması, geliştirilmesi, testlerinin yapılması ve dağıtılması sorumluluk isteyen ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçlerdir.

Lojistik faaliyetlerinin temelinde, üretimi tamamlanmış ürünlerin tüketicilere doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kalitede ulaşmasını sağlamak ve işletmelerde maliyet etkinliği yaratmak vardır. Günümüzde lojistik hizmetleri dışarıdan alarak emekten, zamandan ve paradan tasarruf etmiş olmaktadır. Ulaşım yollarına bağlı olarak, kargo miktarı tespiti, gelişmiş kargo bilgileri, temizlik denetimleri, yakıt gözetimi, ambar gözetimleri, yükleme ve boşaltma faaliyetleri, güvenlik hizmetleri, personel tedariği ve transit izleme hizmetlerinin ölçümlenmesi ve analiz edilmesi önemli çalışmalardır.

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, artan yasal düzenlemeler ve denetimler ve dalgalanan piyasalar ile birlikte, maden arama ve işletme faaliyetleri gittikçe karmaşık bir hal almıştır. Arama çalışmaları, tesis tasarımları, mühendislik çalışmaları, üretim faaliyetleri, madenlerin açılma ve kapanma süreçleri dahil birçok sürecin profesyonel olarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin ölçümlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde petrol ve doğalgaz rezervleri yeterli değildir. Bu konuda büyük oranda dışa bağımlılık söz konusudur. Doğalgazın önemli bir kısmı elektrik üretiminde ve sanayide kullanılmaktadır. Bu nedenle elektrik üretimini başka yollardan yapmak gerekmektedir. Hidroelektrik santrallerinin çoğalması, termik santrallerin arttırılması, rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılması ya da nükleer enerji kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmalarda faaliyetlerin ölçümlenmesi, analizlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi çok önemlidir.

Sonuç olarak günümüzde herkes, resmi kurum ve kuruluşlar ile bir alanda etkileşime girmek mecburiyetindedir ve kamu sektörü hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu yüzden resmi kuruluşlar tüketiciler için çok daha iyi performans göstermek zorundadırlar. Bu noktada özel sektörün bütün faaliyetlerinde olduğu gibi kamu sektöründeki faaliyetlerin de ölçümlenmesi ve test edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu verilen örnekler doğrultusunda, günümüzde endüstriyel testlerin ne denli önemli bir yer kapsadığı doğrudan bir şekilde görülmektedir.