EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Endüstriyel Testler

Enerji Testleri

Birçok sektöre nazan enerji sektörü, artan nüfus ve teknolojide yaşanan muazzam gelişmeler göz önüne alındığında hiçbir şekilde geriye gitmeyen, aksine daima her geçen gün önemi ve ihtiyacı daha da çok artan bir sektördür. Özellikle sanayi devriminin ardından artan teknolojik gelişmeler doğrultusunda enerji kaynakları yoğun bir şekilde kullanılmaya ondokuzuncu yüzyılda başlamış, yirminci yüzyılda muazzam olarak artmış, yirmibirinci yüzyılda ise tahmin edilemez bir şekilde tavan yapmıştır. Bu süreç önümüzdeki yıllarda enerji sektöründe hizmet veren firmalar için çok daha şiddetli bir rekabete sahne olacaktır. Enerji temini, bundan sonra şirketlerin ve ülkelerin gündeminde hep bir numaralı stratejik madde olarak yer alacaktır.

Şirketler ve ülke yönetimleri için en önemli maliyet unsuru olan enerjnin, bundan sonra güvenilir kaynaklardan, kesintisiz olarak ve daha ekonomik koşullarda temin edilmesi, bir zorunluluk halini almıştır.

Dünyanın doğal kaynakları tükenmektedir ve küresel ısınma, değişen iklim koşulları ve doğanın bilinçsizce tahrip edilmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Bugün yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerinde daha fazla durulmakta ve rüzgar, güneş ve dalga gibi doğal kaynaklardan enerji elde edilmesi ve transferine imkan tanıyan yeni teknolojilerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve alternatif yakıtların üretim ve dağıtımı faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bir yandan da geleneksel elektrik santralleri modernleştirilmekte ve yeni yasal düzenlemeler ile uygulamalar daha sıkı kontrol edilmekte ve çevreye olan etkiler sınırlandırılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından enerji konusunda verilen test, ölçüm ve analiz çalışmaları çerçevesinde, bacagazı ölçümleri, çalışma ortamlarında aydınlık düzeyi tayini, sularda elektriksel iletkenlik tayini, binalarda termal yüzey sıcaklığı ölçümü, makine ve ekipmanlarda termal yüzey sıcaklığı ölçümü, motorlarda güç ölçümü, yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayısı analizi, ultrasonik debi ölçümü, hava kanallarında iki nokta arasındaki basınç fark ölçümü, karbon ayak izi hesabı, topraklama ölçümleri ve daha yüzlerce test ve ölçüm hizmeti verilmektedir.

Laboratuvarlar tarafından verilen bu hizmetler, hem yürürlükte olan yasal düzenlemelere hem de yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun gerçekleştirilmektedir.