EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Endüstriyel Testler

Kamu Sektörü

Tıpkı özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler gibi kamu kurum ve kuruluşları da gün geçtikçe daha da karmaşıklaşan bir ortamda insanlara olabildiğince kaliteli hizmetler sunmak için çalışmaktadırlar. Kamu işletmeleri, tüm dünyada her geçen gün değişen nüfus yapısı, fazlalaşan ekonomik göçler, gittikçe artan güvenlik kaygıları, azalan doğal kaynaklar ve tüm bunlara bağlı olarak tüketim çeşitliliği açısından istekleri gittikçe çoğalan insanlar tarafından şekillenen bir ortamda faaliyetlerini sürdürmektedir. Resmi kuruluşlar da vatandaş odaklı hizmetler sunmak, politikalarını bu yönde geliştirmek, uygulamalarını denetlemek, faaliyetlerinde verimlilik ve etkinliklerini arttırmak zorundadırlar. Diğer taraftan da bu hizmetleri, olabildiğince ekonomik bir şekilde sunmak zorundadırlar. Aynı zamanda verdikleri her türlü hizmet için yüksek düzeyde saydamlık ve açıklık sağlamak zorundadırlar. Kamu güvenini sarsmamak ve verilen hizmetlerde kalite ve süreklilik sağlamak zorundadırlar.

Bugün bir ülkede yaşan tüm vatanşlar, bir şekilde resmi kuruluşlar ile bir şekilde etkileşim içindedir ve kamu sektörü hizmetlerinden, mevzuatından ve altyapısından yararlanmaktadır. Bu yüzden resmi kuruluşlar tüketiciler için daha iyi performans göstermek zorundadırlar.

Küresel eğilimler ve yeniden yapılanma girişimleri ile birlikte, kamu yönetimi anlayışı bugün yerini kamu işletmeciliği anlayışına bırakmıştır. Bu paralelde kamu çalışan sayısının ve kamu harcamalarının düşürülmesi, özelleştirme çalışmalarına hız verilmesi, bir takım hizmetler yerelleştirilerek devletin küçülmesi hedef alınmaktadır. İşletme yönetiminin temel ilkesi olan, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik ilkeleri artık kamu yönetiminde de uygulanmaktadır. Ancak kamu yönetiminde bu ifadeler demokratik katılım, kamu yararı, temsil edilebilirlik, duyarlılık ve sorumluluk olarak algılanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte işletme yönetiminin felsefesini ve amaçlarını benimseyen bu yeni kamu işletmeciliği anlayışı, kamu yönetimi alanına hakim olmuştur.

Bu noktada özel sektörün bütün faaliyetlerinde olduğu gibi kamu sektöründeki faaliyetlerin de ölçümlenmesi, test edilmesi, analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Kamu sektörü de aynı koşullarda rekabet etmek durumundadır. Kamu sektörü işletmeleri, özel sektör işletmeleri gibi çalışan bir yapıda olmak zorundadır.