EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Endüstriyel Testler

Otomotiv Testleri

Otomotiv sektörü, Avrupa Birliği'ne giriş müzakereleri kapsamında teknik mevzuata uyum yükümlülüğü bulunan bir konulardan biribir ve bu kapsamda Avrupa Birliği direktiflerine uygun olacak şekilde test ve analiz yapılacak altyapıyı hazırlamaktan Türk Standartları Enstitüsü mesul tutulmuştur. Ayrıca akademik ve araştırma amacıyla hizmet veren laboratuvarların Avrupa Birliği direktiflerinin zorunlu tuttuğu minimum kriterlere ve standartlara ulaşması için güçlendirilmesi yönünde de gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği tarafından deteklenen Otomotiv Sektöründe Piyasa Gözetimi ve Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi projesi de bu çalışmalarda bir dönüm noktası olmuştur. Bu proje, otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan ve Avrupa Birliği direktiflerine ve standartlarına uygun test laboratuvarları kurulmasını sağlamıştır. Bu şekilde sektörde özellikle uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimine odaklanan bir yapı oluşmuştur.

Gerek yurtiçi, gerekse uluslarası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar tarafından günümüzde otomotiv sektöründe, üretici firmaların, servislerin ve bütün ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılayacak kaliteli, hızlı ve güvenilir laboratuvar hizmetleri sağlanmaktadır.

Bu hizmetler, büyük ölçüde mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar çerçevesinde verilmektedir.

Otomotiv sektörü çok geniş bir sektördür ve laboratuvar hizmetleri ile işletmelerin olası risklerinin düşürülmesi ve performansılarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Resmi kuruluşlar, üretici firmalar, finansman şirketleri, sigorta şirketleri ve nihayetinde tüketicilerin hem can güvenliği hem de maddi kayıplar yaşamamaları bakımından, laboratuvarlar, bağımsız, titiz, hızlı ve güvenilir çözümler sunmak zorundadırlar.

Otomotiv testleri yapacak laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları için Temel Şartlar Standardı’na uygun olarak akredite olması veya onaylanmış kuruluş tarafından bu standarda göre yeterliliği onaylanmış olması gerekmektedir.