EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Endüstriyel Testler

Tarım ve Gıda

Tarım ve gıda sektöründe gerçekleştirilen faaliyetler süresince, ekilen ürünlerin yer aldığı toprağın verimliliği, sulamada kullanılan suyun verimliliği, ürünlerin doğu ve kaliteli yetişmesinde önemli rolü olan gübreleme yöntemi, tohumların genetik özellikleri, tohum sağlığı, kullanılan tohumlara ilişkin gerçekleştirilen testler ve daha birçok konuyu içeren süreç, ürünlerin yetişmesi, toplanması, depolanması, sevkedilmesi ve tüketicinin evine girmesine kadar birçok süreci de beraberinde tetiklemekte ve ortaya tarım ve gıda sektörünün mihenkinin oluşturan dev bir zincir çıkarmaktadır.

Bu süreçlerde her aşamanın kendine özgü verimliliği, riskleri, kalitesi ve güvenilirliği söz konusudur. Tarım ve gıda, çok büyük bir sanayidir ve insanların yaşamında sadece sağlık ve güvenlik riskleri açısından değil, çevrenin korunmasından, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine kadar çok geniş alanda sorumluluklar gerektirmektedir. Çok farklı yöntemlerin uygulanmasını, çok farklı ölçümlerin yapılmasını, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

Günümüzde güvenilir gıdalar tüketmek insanların temel hakkıdır. İnsanlar, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve yeterli ve güvenilir gıdalara sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak istemektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması,yani gıdalarda olabilecek bütün zararlıların kabul edilebilir düzeyde olması ya da hiç olmaması büyük önem taşımaktadır. Bunun sağlanabilmesi için, tohumun tarlaya atılmasından başlayarak gıdanın tüketilmesine kadar bütün süreçlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Gıda kaynaklı riskler ancak bu şekilde önlenebilir.

Yaşanmaya başlanan iklim değişikliklerinin etkisini azaltmak için, bir yandan tarımsal üretimde çeşitlilik ve miktar anlamında bir yandan da elde edilen gıdaların güvenliğini sağlamak anlamında, iyi tarım uygulamaları ve iyi hayvancılık uygulamaları gibi modern izleme programlarını uygulamak gerekmektedir. Aynı zamanda gıdaların saklanmasında ve depolanmasında yeni yöntem ve teknolojileri uygulamak, nakliye ve perakende hizmetlerinde gıda güvenliği kayıplarını en aza indirmek gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, bütün faaliyetlerde, mevcut yasal düzenlemelerin ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartların esas alınması gerekmektedir.