EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Endüstriyel Testler

Yaşam Bilimleri

Biyofarmasötik bilimi, hazırlanan ilaçların, insanlar ve de hayvanlar üzerinde izlenen biyolojik etkilerinin yoğunluklarını, ortaya çıkardığı özelliklerini ve canlılar ile ilaçlar arasındaki arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı ilaçları temelini oluşturan etkin maddelerinin yapısını, fiziksel durumlarını, partikül büyüklüğünü, yüzeysel alanını, bu etkin maddeler ile birlikte bulunan yardımcı maddelerin özelliklerini, etkin maddelerin verildiği dozaj şekillerini ve üretiminde kullanılan yöntemleri incelemektedir.

Genomik bilimi, kromozomların dizilim yöntemlerini uygularak, organizmaların genler bütününü inceleyen yani organizmaların genomlarını inceleyen, biyoteknolojinin bir alt dalı olan bilim dalıdır. Bu bilimin temel gayesi, canlılarda bulunan DNA dizisinin tamamını anlamaktır. Bir insan genomu, üç milyar DNA baz çiftinden fazla uzunlukta oluşmaktadır.

Moleküler tıp bilimi, moleküler biyolojinin ve biyokimyanın özellikle insan sağlığı bakımından, hücreler ve organizma seviyesinde incelendiği bir bilim dalıdır. Moleküler biyoloji, insanlar ve hayvanlardaki çeşitli faaliyetleri moleküler düzeyde tetkik etmektedir. Son yıllarda moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, biyofizik ve hücre biyolojisi gibi bilim dallarının gelişmesine paralel olarak önem kazanmıştır.

Tüm bunlara ek olarak, yeni ilaçlar bir yandan da yeni tıbbi cihazlar hazırlanmakta ve her geçen gün gelişen bilimsel araştırma ve teknolojik araştırmalar sayesinde piyasaya sunulmaktadır. Bunların tasarlanması, geliştirilmesi, testlerinin yapılması ve dağıtılması sorumluluk isteyen ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçlerdir.

Bu noktada ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yetkilendirme çalışmaları, TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları için Temel Şartlar Standardı’na uygun gerçekleştirilmektedir.

Bu laboratuvarlarda testler, ölçümler ve analizler yapılırken hem yürürlükte olan yasal düzenlemelere hem de yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uyulmaktadır.