EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Gıda Analizleri

Gıda analiz hizmeti veren laboratuvarlarda, örnek alma, örneklerin analiz için hazırlanması ve analiz edilecek her bir gıda ürünü için örneklemede dikkat edilmesi gereken noktalar büyük bir titizlikte uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra analitik yöntemlerle elde edilen veriler, ilgili standartlar esas alınarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

Gıda güvenliği ve gıdaların kontrol edilmesi gerekliliği bu günün şartlarında geçmişe nazaran çok daha önemli bir husus haline gelmiştir. Bugün gıda sektörü ve gıda ticaretinde yaşanan inanılmaz gelişmelerin bir neticesi olarak, gıda maddelerinin üretiminde hergün yeni teknikler ortaya çıkmakta ve yeni ürün formülleri tasarlanmakta ve ürün çeşitliliği büyük bir hızla artmaktadır. Böyle olunca gıda güvenliğine yönelik hizmetlerin önemini de gittikçe artmaktadır.

Tüketicilere sunulan gıda ürünlerinin yüksek kalitede olması ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte güvenli olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu yönde yeri geldikçe yeni yasal düzenlemeler yapılmakta, yeni denetim mekanizmaları kurulmakta ve standartlar oluşturulmaktadır. Ancak alınan bu önlemlerin uygulanması büyük ölçüde laboratuvar çalışmalarının etkinliğine bağlıdır.

Yapılacak gıda analizlerinin birçoğunun bir takım ortak yönleri bulunmaktadır, ancak buna rağmen birçok analiz işlemi, gıdaların çeşidine ve yapılacak test ve analizin amacına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Doğal olarak gıda sektöründeki gelişmelere paralel yeni test ve analiz yöntemleri ortaya çıkmakta ve yeni kriterler tespit edilmektedir.

Söz konusu laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına göre akredite olmaktadır. Bu laboratuvarlar, dünyanın her yerinde geçerli ve genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedir. Ayrıca test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmalarında, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından çıkarılan standartları esas almaktadır.

Laboratuvarların bu şekilde sistemli ve bilimsel yöntemlerle çalışmakta ve müşterilerine daha güvenilir ve tarafsız bir şekilde hizmet vermektedir. Bu nedenle hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Laboratuvarlarda gıda analizleri kapsamında temel olarak şu ana başlıklar altında hizmet verilmektedir:

  • Fiziksel analizler
  • Kimyasal analizler
  • Mikrobiyolojik analizler
  • GDO analizleri
  • Tür analizleri
  • Mikotoksin analizleri
  • Ambalaj analizleri
  • Biyotoksin analizleri


Bütün bu analiz çalışmalarının amacı, neticede gıda güvenliğinin ve kalite güvencesinin sağlanmasına yöneliktir. Bu yöndeki çabalar, tüketici ve toplum sağlığını korumak içindir. Bu yüzden laboratuvarların gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, deneyimli ve eğitimi bir çalışan kadrosuna sahip olmaları ve güncel bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Laboratuvarların birinci hedefleri tüketiciyi korumak olmalıdır. Laboratuvarların, bu açıdan çok büyük bir sorumlulukları bulunmaktadır.

Gıda analizleri, gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için ayrıntılı olarak yapılan çalışmaların bütünüdür. Bu tanımın içeriği çok geniştir. Yetkili laboratuvarda verilen analiz hizmetleri, gıdaların fiziksel analizlerinden gıda alerjen analizlerine, kimyasal analizlerden gıda ile temas eden metaryal analizlerine, gıda mikrobiyolojisi analizlerinden gıda katkı ve kalıntı analizlerine, metal ve mineral analizlerinden, moleküler biyoloji analizlerine, toksin analizlerinden ambalaj analizlerine kadar sayısız test, ölçüm ve analizler, gıda analizleri kapsamına girmektedir.

Gıda analizleri içinde kimyasal ve fiziksel analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. Kimyasal analizlerde birtakım kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Fiziksel analizler ise daha çok gıdaların raf ömrü çalışmalarına yardımcı olan analizlerdir.

Gittikçe önem taşıyan dıda güvenliği konusu, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri önleyecek uygulamalar ile gıdaların işlenmesi, hazırlanması, saklanması, taşınması, depolanması ve tüketiciye sunulması süreçlerini ele alan bir yaklaşımdır. Bütün bu aşamaları kapsayan laboratuvar çalışmaları gıda güvenliğinin en büyük teminatıdır.