EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Kabartma Katsayısı Tayini

Süt ve süt ürünleri, diğer gıda ürünlerine göre daha fazla sağlık riski taşıyan, bileşimleri yüzünden çok çabuk bozulabilen, bu yüzden de hastalıklara neden olabilecek gıdaların başında gelmektedir. Bu nedenle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından çok sayıda standart yayınlanmıştır. Süt ve süt ürünleri ile ilgili bu standartlar yedi başlık altında toplanabilir: süt sağım kuralları, ürün yapım kuralları, üretim mahalleri, kullanılan alet, makine ve kaplar, ürünler, numune alma ve test yöntemleri.

Bunların dışında da, özellikle süt ve süt ürünleri için tasarlanmamış ancak bu ürünler için de uygulanabilir özellikte başka standartlar da bulunmaktadır. Örneğin, ambalaj malzemeleri, işaretleme ve etiketleme kuralları, kalite sistem standartları gibi.

Doğrudan süt ile ilgili standartlar ise şunlardır:

TS 1018 İnek sütü - Çiğ
TS 11044 Koyun sütü - Çiğ
TS 1019 Pastörize süt
TS 1192 Uzun ömürlü süt (UHT sütü)
TS 1329 Süt tozu
Bu standartlar, sütün tanımlanmasına, sınıflandırılmasına, özelliklerine, numune alma yöntemine, muayene ve test yöntemlerine ve piyasaya sunulma şekillerine yönelik esasları kapsamaktadır.

Akredite olmuş laboratuvarlarda, fiziksel analizler kapsamında süt ve süt ürünlerinde kabartma katsayısı tayinine yönelik analizler de yapılmaktadır. Bu analizlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır.

2000 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ no: 2000/6), çiğ sütün ve ısıl işlem görmüş içme sütü ile süt ürünlerinin üretiminde kullanılan sütlerin, tekniğine uygun şekilde ve hijyenik koşullarda üretimini, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlayacak esasları belirlemektedir. Söz konusu laboratuvarlar, analizler sırasında aynı zamanda bu esaslara da uymaktadır.