EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Bitki Spesifik Gen Testi (Real Time-Pcr) (Herbir Gen Için)

Laboratuvarlarda ham ve işlenmiş gıda ürünlerinin ve gıda katkı maddelerinin, tohumların, yem ve yem hammaddelerinin, bitkisel kaynaklı farmasötik ürünlerin ve hayvansal ürünlerin GDO analizleri şu kapsamda yapılmaktadır:

•      Tarama analizleri, üründe GDO bulunup bulunmadığına yönelik yapılan “var yok” analizleridir.

•      Tanımlama analizleri, ürün üzerinde hangi genetik değişikliklerin yapıldığını tespit etmeye yönelik analizlerdir.

•      Miktar tayini analizleri ise, ürünün içerdiği genetik değişikliklerin miktarını tespit etmeye yönelik kantitatif analizlerdir. Bu analizler Real Time-PCR yöntemi ile yapılmaktadır.

Real Time-PCR tekniği, nükleik asitlerin miktarını belirlemek amacı ile günümüzde çok sık başvurulan bir yöntemdir. Real-Time PCR cihazı üzerinde oluşan ürün miktarı, işlem sırasında oluşan ürün miktarı ile orantılı olarak, artan floresan boya ve probların verdiği sinyal izlenerek anlaşılmaktadır. Cihazda, güvenilir bir şekilde kullanılan üç farklı floresan ışıma yapabilen problar bulunmaktadır.

Real Time-PCR tekniğinin tercih edilmesinde birçok avantaj bulunmaktadır. Herşeyden önce GDO’ları tespit limitleri en düşük seviyelere indirilmiştir. Analizlerin hassasiyeti artırılmıştır. Sonuçlar kısa sürede alınmaktadır. Uluslararası standartlara uygun analizler yapılmaktadır. bu teknik ile kalitatif ve kantitatif analizler yapılabilmektedir. Bu tekniğin en yaygın kullanım alanları, gen yapısının analizi, kromozomlardaki yapısal bozuklukların tespit edilmesi ve ürün protein değerinin belirlenmesidir.

Gelişmiş laboratuvarlarda birbirine benzer Real Time-PCR cihazları kullanılmaktadır. Aralarındaki temel farklar, emisyon dalga boyları, hızları ve aynı anda paralel gidebilen reaksiyon kapasiteleri ve duyarlılıklarıdır. GDO analizlerinde daha güvenilir, hızlı ve hassas sonuçlar almak için bu yöntem daha çok tercih edilmektedir.

Laboratuvarlarda GDO analizleri kapsamında herbir gen için Real Time-PCR cihazları ile bitki spesifik gen testleri yapılmaktadır. Bu analiz çalışmalarında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.