EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü

Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte çalışma ortamlarında zehirli ağır metal maruziyetinde artış olmuştur. Ağır metaller zaman içinde vücutta birikerek olumsuz sağlık koşullarına neden olmaktadır. Bu konuda zehirleme etkisi en yüksek olan ağır metaller kurşun, civa ve kadmiyumdur. Ağır metaller ağız, solunum ve cilt yolu ile insan vücuduna girmekte ve kronik ve akut zehirlenmelere neden olmaktadır.

Sanayi tesislerinde metaller ve ağır metallerin kullanımı arttıkça, meslek hastalıklarında ciddi bir artış gözlenmiştir. Daha sonra toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi yüzünden çevre problemleri yaşanmaya başlanmıştır. Kurşun, civa ve kadmiyum yanında krom, bakır, arsenik gibi ağır metallerin ekolojik sistemlere yayılmaları incelendiğinde bunda işletmelerin büyük etkisi olduğu görülmektedir.

İşletmelerde kullanılan ağır metaller ise çalışanlarda kanserojen ve mutojen olarak yapı taşlarını etkilemekte ve allerjen etkiler göstermektedir. Ağır metaller konsantrasyon sınırını aştıkları takdirde insan vücudunda zehirlenme etkileri göstermektedir.

Metaller ve ağır metallere bağlı olumsuz etkileşimler madencilik ve sanayi faaliyetlerinin artması yüzünden son zamanlarda daha fazla gündemi meşgul etmektedir.

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çeşitli işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesi ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için hem işverenlere hem de çalışanlara yönelik sorumluluk ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Yasa gereğince, işverenler, çalışanların işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik sağlık ve güvenliğini temin etmek zorundadırlar. Bu çerçevede çalışma ortamlarında gerekli test, ölçüm ve analiz çalışmalarını yaptırmakla yükümlüdürler.

Yetkili laboratuvarlar, kişisel maruziyet ölçümleri kapsamında ağır metal maruziyeti ölçümlerini de yapmaktadır. Ancak söz konusu laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olması gerekmektedir.