EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, Tozla Mücadele Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile işyerlerinde tozdan kaynaklanan risklerin önlenmesi hedeflenmiştir. Yönetmelikte, iş sağlığı ve güvenliği açısından tozla mücadele etmek ve çalışanların tozun zararlı etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınacak önlemler yer almaktadır.

Sözü edilen yönetmeliğin ekinde, Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu yer almaktadır (Ek 1). Bu tabloda, toz parametrelerinin herbiri için toplam toz miktarı ve solunabilir toz miktarı sınır değerleri gösterilmiştir.

İşletmeler, faaliyetlerinin özelliklerine ve oluşan toz miktarına bağlı olarak işyerlerinde toz oluşumunu önlemek, tozu çalışma ortamına yayılmadan önce kaynağında yok etmek veya tozun bastırılması gibi yöntemlerle toz yoğunluğunu, bu tabloda gösterilen değerlerin altına düşürmek zorundadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından kişisel maruziyet ölçümleri kapsamında solunabilir toz maruziyeti ölçümleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda iş hijyeni alanında kabul edilen toz analiz yöntemleri yanında şu sayılan standartlara da uyulmaktadır:

  • HSE / MDHS 14/3 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust (kişisel maruziyet solunabilir / toplam toz ölçümü)
  • NIOSH NMAM 0500 Particulates not otherwise regulated, total (kişisel maruziyet toplam toz ölçümü)
  • NIOSH NMAM 0600 Particulates not otherwise regulated, respirable (kişisel maruziyet solunabilir toz ölçümü)
  • ASTM D 4532 Standard test method for respirable dust in workplace atmospheres using cyclone samplers (kişisel maruziyet solunabilir toz ölçümü)

Yönetmelik, bu ölçümleri gerçekleştirecek laboratuvarların, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön yeterlilik veya yeterlilik belgesine sahip olması koşulunu getirmiştir. Bunun yanında söz konusu laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olması gerekmektedir.