EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, Tozla Mücadele Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte yer alan tanıma göre toz, işyerlerinde çalışma ortamı havasına yayılan ya da yayılma potansiyeli olan parçacıklara denmektedir. Toz ölçümleri ise, işyerlerinde çalışma ortamı havasındaki toz miktarının, gravimetrik esaslara göre veya lifsi tozlarda lif sayısına göre tespit edilmesi çalışmalarıdır.

Sözü edilen yönetmelik, işyerlerinde tozdan kaynaklanan risklerin önlenmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği bakımından tozla mücadele etmek ve çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınacak önlemlere yönelik esasları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

TS EN 481 İşyeri atmosferi - Havadaki partikül ölçümleri için boyut fraksiyonu tarifleri standardına göre tozlar beş sınıfta toplanmaktadır:

  • Solunabilir tozlar (bunlar ölçülebilir)
  • Ekstra torakal tozlar (bunlar hesaplanabilir)
  • Torakal tozlar (bunlar ölçülebilir)
  • Torakibronşiyal tozlar (bunlar hesaplanabilir)
  • Alveole ulaşan tozlar (bunlar ölçülebilir)

Toza maruziyet riski yüksek olan işyerleri şunlardır: maden, döküm ve diğer metalurjik faaliyetler, gemi inşa faaliyetleri, cam, seramik ve taş obje üretimi, kimya ve ilaç sektörü, tarım sektörü, gıda sektörü ve ağaç işleri sektörü.

Yukarıda sözü edilen yönetmelik esasları gereğince işverenler, yapılan risk değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen düzenli aralıklarla toz ölçümlerini yaptırmak zorundadır. İşyerinin koşullarında herhangi bir değişiklik olduğu zaman da işverenler bu ölçümleri tekrarlamak zorundadır. Yapılacak ölçüm sonuçları, yönetmelik ekinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri esas alınarak değerlendirilmektedir.

Yönetmeliğe göre bu ölçüm çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ön yeterlilik veya yeterlilik belgesi verilen laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından kişisel maruziyet ölçümleri kapsamında toplam toz maruziyet ölçümleri de yapılmaktadır. Laboratuvarlar faaliyetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uymak zorundadır.