EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Anaerobik Bakteri Sayısı Tayini

Anaerobik bakteriler, bakterilerin oksijensiz ortamlarda veya çok az oksijen bulunan ortamlarda yetişen bir türüdür. Anaerobik bakteriler, irinlere, kötü kokulara, abse oluşmasına ve cildin tahriş olmasına neden olurlar. Kötü etkileri en fazla cilt üzerinde görülmektedir. Cilt üzerinde hızla gelişip enfeksiyona neden olabilirler.

Anaerobik bakteriler enerjilerini, organik besinleri parçalayarak elde etmektedir ve genellikle oksijen kullanmazlar. Bu yüzden de hava almayan yerlerde yaşarlar ve çoğalırlar.

Kozmetik ürünler steril olmayan ürünlerdir ve mikroorganizmaların kontaminasyonuna her zaman açıktırlar. Kozmetik ürünler, mikrobiyolojik olarak analiz edildiklerinde, aseptik koşullarda üretilmedikleri için, içlerinde patojen olmayan mikroorganizmalar bulunmaktadır. Önemli olan bu mikroorganizmaların açıklanan sınır değerlerden yüksek olmaması ve patojenik özellikler göstermemesidir. Yoksa içlerinde patojen mikroorganizmalar bulunan kozmetik ürünler, bu ürünleri kullananların sağlıklarını tehidt etmektedir. Tüketiciler, güzelleşmek yerine çeşitli hastalıklarla uğraşmak zorunda kalabilirler. Bu tür mikroorganizmalar, ürünün kısa sürede bozulmasına da neden olmaktadır.

Kozmetik ürünlerin tüketicilerin sağlığına zarar vermesi, içlerinde üreyen mikroorganizmaların sayısına ve çeşidine bağlı olarak değişmektedir. Kozmetik ürünler, içerdikleri kimyasal maddeler yüzünden mikroorganizmaların üremesi için oldukça uygun ortamlar oluşturmaktadır. Bu bakımdan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen anaerobik bakteri sayımları önemli bir çalışmadır. Yetkili laboratuvarlar, mikrobiyolojik analiz çalışmaları arasında bu analizleri de yapmaktadır.

Bu laboratuvarlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olarak bu tür analizleri gerçekleştirmektedir. Akreditasyon işlemleri, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak yapılmaktadır. Akredite laboratuvarlar ayrıca çalışmalarında TS EN ISO 22716 Kozmetikler - İyi üretim uygulamaları (GMP) - İyi üretim uygulamaları hakkında kılavuz standardını dikkate almaktadır.

Bunun yanında laboratuvarlar, TS EN ISO 21149 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Aerobik mezofilik bakterilerin tespiti ve sayımı standardı ve diğer standartlara da uymaktadır.