EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Tekstil Testleri

Kimyasal ve Ekolojik Testler

ekstil sektöründe, bir yandan kullanılan kimyasal maddeler, bir yandan uygulanan yeni yöntemler tekstil ürünlerini kullanım sırasında, insan sağlığına ve doğa koşullarına çeşitli olumsuz etkiler yapmaktadır.

Özellikle boya işlemlerinde kullanılan boya maddeleri ve bitim işlemleri sırasında uygulanan apre işlemleri sırasında çok sayıda kimyasal madde kullanılmaktadır. Bu maddeler yetişkinlerden çok daha fazla çocuklara zarar vermektedir. Bu zararlı etkileri yok etmek veya en düşük seviyeye çekebilmek için, Avrupa Birliği tarafından bir dizi direktifler çıkarılmakta, üretim faaliyetlerine bir takım kriterler ve belli koşullar getirilmekte, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından standartlar oluşturulmaktadır.

Ülkemizde de bu gelişmeler paralelinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmakta ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belli standartlar yayınlanmaktadır.

Tekstil sektöründe, haslık testleri, fiziksel testler, mikrobiyoloji testleri, spesifik testler ve yanmazlık testleri yanından kimyasal ve ekolojik testler de akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kimyasal ve ekolojik testler olarak gerçekleştirilen ölçüm, test ve analiz çalışmalarının bir kısmı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Kimyasal ve Ekolojik Testler

Ekstrakte edilebilen ağır metaller - Asidik ter çözeltisinde

Kalaylı organik bileşikler testi

Toksik ağır metaller

Koku testi

Toplam kurşun miktarı

BHT içeriğinin tayini

Kurşun tayini - Çocuk metal aksesuarları ve metal ürünleri

Fitalatlar

Kurşun tayini - Metal olmayan çocuk aksesuarları

Dimethyl Fumarate (DMF ve DMFA) Testleri

Krom (VI) Tayini

TCMTB testi

Plastiklerde kadmiyum tayini

Alkilfenoller (AP) ve alkilfenol etoksilatlar (APEO)

Nikel miktarı tayini

Perflorlanmış tensidler (PFOS ve PFOA)

Nikel spot

Bifenol-A tayini

Yasaklı azo boyar maddeler (pamuk ve polyester hariç sentetikler)

Triklosan tayini

Yasaklı azo boyar maddeler (polyester için)

Volatile organic compounds (uçucu organik maddeler) tayini

Aminoazobenzol tayini

Poliaromatik hidrokarbonların (PAH) tayini

Primer aromatik aminlerin tayini

Azo boyar madde testi

Oyuncak güvenliliği - Parmak boyaları

Kanserojen madde testi

Alerjik dispers boyar maddeler tayini

Yanmazlık apresi

Kanserojen dispers boya maddeler tayini

Vinyl chloride tayini

Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)

Elyaf kompozisyonu tayini

O-Fenilfenol tayini

Elyaf analizi ve kalitatif değerlendirme

Pestisitler

Yağ oranı tayini

Poliklorlu bifeniller

Lif numarası tayini

Klorlu organik taşıyıcılar

Lif sayısı tayini

Formaldehit tayini

Nem oranı tayini

Kozmetiklerde serbest formaldehit tayini

Pamukta merserizasyon

Formaldehit spot testleri

PVC tayini

pH değeri

Su kalitesi - Toplam kalsiyum ve magnezyum tayini - EDTA titrimetrik method

Pigmentler ve dolgu maddeleri için sulu süspansyonun pH değeri

Pigmentler ve dolgu madeleri için sulu bir süspansiyonun pH değerinin tayini

pH spot - Fischer çözeltisi

Biyositler

 

Hizmetlerimiz