EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Test

Mikrobiyolojik testleri yaptırmak, kozmetik ürünleri için bir zorunluluktur. Bilhassa kozmetik ürünlerin içinde bulunan bileşenler mikroorganizma kontaminasyonu açısından çok risk taşımaktadır. Mikroorganizmalar, çevresel faktörlerden oldukça etkilenmektedir. Kozmetik ürünlerin içerikleri, pH değerleri ve içindeki yüksek su oranları yüzünden, mikroorganizmaların üremesi açısından son derece elverişli bir ortam olmaktadır. Kozmetik üreten firmalar piyasaya güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak zorunda oldukları için ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesine önem vermek zorundadırlar. Kozmetik ürünleri piyasaya vermeden önce, ürünün güvenliğini, sağlamak ve üretim ve geliştirme aşamalarında mikrobiyolojik testleri yaptırmak zorundadırlar.

Kozmetik üreten firmalar, ürününlerinin güvenli kullanımı açısından mikrobiyal kalitesini ve stabilitesini korumakla yükümlüdürler. Hatta mikrobiyolojik testlerin gerekli olmadığı, riski nispeten düşük olan, yüksek veya düşük pH değerine sahip ürünler, alkol içeriği yüzde 20’den düşük olan ürünler, organik çözeltilere dayalı ürünler ve benzeri kozmetik ürünler için de laboratuvarlarda mikrobiyolojik testler yaptırılmalıdır.

Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojisini etkileyen birçok çevresel faktör bulunmaktadır. Örneğin, kozmetik ürünlerin nakliyesi ve depolanması sırasında uygun olmayan koşulların bulunması, veya kozmetik ürünlerin doğrudan güneş ışığına maruz kalması, ya da kozmetik ürünlerin çok nemli veya çok sıcak ortamlarda tutulması kozmetik ürünlerin yapısını bozan faktörlerdir.

Yetkili laboratuvarlarda mikrobiyoloji testleri kapsamında kozmetiklerin mikrobiyolojik testler de yapılmaktadır. Akredire olan laboratuvarlar bu çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Kozmetiklerin mikrobiyolojik testlerinde esas aldıkları standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 22718 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Staphylococcus aureus aranması
  • TS EN ISO 16212 Kozmetikler – Mikrobiyoloji – Maya ve küf sayımı
  • TS EN ISO 21148 Kozmetikler – Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojik tayinler için genel kurallar
  • European Pharmacopoeia (bu kuruluş ilaçların niteliksel ve niceliksel kompozisyonu, ilaçlar üzerinde yapılacak testler ve bunların üretiminde kullanılan maddeler ve materyaller için şartları tanımlar)