EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Deride Adhesion Tayini

Tekstil ürünlerinde ön terbiye ve renklendirme işlemlerinden sonra uygulanan mekanik ve kimyasal bütün işlemlere apre işlemleri ya da bitim işlemleri denmektedir. Deri ürünlerinde de, renklendirme sonrası apre işlemlerinin yapılmasından amaçlanan, deri ürünün görünümünü ve tutumunu değiştirmek ve geliştirmektir. Ancak doğal olarak her türlü tekstil ürününe aynı apre işlemleri uygulanmamaktadır. Apre işlemleri yapılırken bir takım kriterler, ölçüler ve sınırlamalar dikkate alınmak zorundadır. Bunlar, deri ürünleri açısından, derinin cinsi, büyüklüğü, kalınlığı, pH değeri, yırtılma mukavemeti ve kopma mukavemeti gibi birçok özelliklerdir.

Ancak önemli olan nokta uygulanan aprenin deriye oturmasıdır. Başka bir ifade ile yapışmasıdır. Deri üzerinde kalan ve apre işlemi öncesinde iyi temizlenmeyen artıklar, kullanılan apre maddelerindeki bozulmalar ya da işlem koşullarının doğru uygulanmamış olması gibi nedenlerle apre deriye yapışmamış olabilir.

Akredite laboratuvarlar tarafından, spesifik testler kapsamında derinin adhesion özelliğini tespit etmek için test ve analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Deride adhesion tayini konusunda dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 11644 Deri - Aprenin yapışmasının tayini için deney
  • ISO 11644 (IULTCS/IUF 470) Deri - Son kat yapışma testi

Derinin şekline ve büyüklüğüne bağlı olarak apre, deri yüzeyinin çok küçük bir bölümüne veya bir bölümüne yapıştığı için, derinin kullanımı sırasında ayrılabilir. Eğer apre işlemi bir kaç tabaka halinde uygulanmışsa, bu durumda ayrılma, tabakalar arasında olabilir. Örneğin, kaplama tabanı ile boyalı tabaka arasında ayrılmalar olabilir. Bu standart, aprenin deriye yapışma gücünün veya birbirine bitişik iki apre tabakasının birbirlerine yapışma gücünün ölçülmesinde kullanılan bir yöntemi kapsamaktadır. Bu yöntem, pürüzsüz bir yüzeye sahip tüm bitmiş deriler için geçerlidir.