EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Kağıt Ürünlerde Kuru Kopma Mukavemeti Tayini

Kağıt ve karton ürünlerde bir takım mekanik özellikler çok önemlidir. Örneğin, kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, eğilme mukavemeti, katlanma mukavemeti, patlama mukavemeti, yüzey mukavemeti, sıkıştırma mukavemeti ve dahili mukavemet bu özellikler arasındadır.

Bu tür mukavemet özellikleri daha çok kullanılan elyafların cinsine ve üretimde uygulanan süreçlere bağlıdır. Örneğin, uzun ve yumuşak ağaç elyafları kullanılırsa, sert ağaç elyaflarına oranla daha yüksek mukavemetli ürünler elde edilmektedir. Üretim süreçlerinde kullanılan dolgu maddeleri ise mukavemeti düşüren bir faktördür. Üretim aşamalarında öğütme derecesi ve yaş presleme işlemleri, ürünlerin mukavemetini arttırmaktadır.

Kağıt ve karton gibi ürünlerin üretimi sırasında suda çözünen ve hidrojen bağ yapan bir takım polimerler, kuru mukavemet katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ama odun elyafları, kuru mukavemet maddesini kendi içlerinde bulundurmaktadır. Bu elyaflarda bulunan hemiselülozları elyaftan ayrıştırmak, ürünün mukavemetini düşürmektedir.

Akredite laboratuvarlar tarafından, spesifik testler kapsamında kağıt ürünlerde kuru kopma mukavemetini tespit etmek için test ve analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Kuru kopma mukavemetini tespit etmek için dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 12625-4 Yumuşak ince kağıt ve ürünleri - Bölüm 4: Çekme dayanımı, kopma anındaki uzatma ve çekme enerjisi soğurulması tayini

 

Bu standart, yumuşak ince kağıt ve benzer ürünlerin, çekme dayanımını, kopma anındaki uzatmayı ve çekme enerji soğurulması tespit etmek amacı ile uygulanan bir test yöntemini kapsamaktadır. Bu testlerde sabit bir uzama hızında çalışan çekme test aracı kullanılmaktadır. Bu standart ile çekme indisi ve çekme enerji soğurulması indisi de hesaplanmaktadır. Yumuşak ince kağıt ve benzer ürünlerdeki safsızlık ve aykırılıkları tespit etmek için, ISO 15755 standardına uyulmalıdır.