EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Akademik Personel

Laboratuvar hizmetleri sunan firmaların yönetici ve çalışan kadroları, çalıştıkları branşlarda son derece iyi eğitimler almış ve konularında deneyimli çalışanlardan oluşmaktadır. Üniversitelerde genel olarak fizik, kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, biyotoksin, mikotoksin, tekstil, dezenfeksiyon, elektrik, çevre, iş güvenliği ve gıda eğitimleri alan kişiler konuları ile ilgili alanlarda çalışacak kadar akademik olarak bilgi ve beceriye sahip olsalar da laboratuvarlarda hizmet verebilmeleri için akademik eğitim aldıkları branşlarında çok daha ince ayrıntılarına girmeleri ve ülkemizde ve bütün dünyadaki gelişmeleri çok yakından izlemeleri ve anlamaları gerekmektedir.

Tüm bunları gerçekleştirebilecek birikim ancak akademik kadrolarda bulunmaktadır. Üniversitelerde bu konuda eğitim veren araştırma görevlilerinden ve öğretim görevlilerinden en üst seviyedeki doçentlere ve profesörlere kadar akademik kadrolar, her türlü teknolojik gelişmeyi, yeni cihazları ve yeni yöntemleri, daha piyasada yaygınlaşmadan önce araştırmakta, öğrenmekte ve uygulamaktadır.

Laboratuvarda çalışan personelin sahip oldukları nitelikler bakımından araştırmacı, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip, öğrenmeye açık, çözüm ve sonuç odaklı, dikkatli ve titiz çalışma, yetkin ve planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş kişiler olması gerekmektedir. Söz konusu bu özellikler en çok akademik personellerde gelişmiştir.

Firmamız Turc Laboratuvar, sahip olduğu akademik personel yapısı ile diğer laboratuvarlardan ön plana çıkmaktadır. Çalışanlarının büyük bir kısmı üniversitelerde ders veren ve öğrencileri eğiten ya da bir zaman bu görevleri yapmış nitelikli kişilerdir. Turc Laboratuvar, hizmet verdiği uzmanlık alanlarının başında en az bir akademik personel yetkili olarak bulundurmaktadır.

Akademik personel, uzmanlık alanları ile ilgili teknik donanıma sahip bireylerdir. Ama tüm bunların yanında faaliyet gösterdikleri konularda mevcut yasal düzenlemeleri ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış standartları da bilen ve uygulayan kişilerdir.

Turc Laboratuvar sahip olduğu bu akademik personel yapısı ile birlikte, olağan test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon çalışmaları yanında, yerli ve yabancı birçok fuarlara, seminerlere, konferanslara katılmakta ve laboratuvar hizmetlerinin akademik olarak gelişimine ve büyümesine de destek olmaktadır.