EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Turc Laboratuvar

Hakkımızda

Faaliyetlerine başladığı günden itibaren ölçüm, test ve analiz sektöründe oldukça saygın bir konum elde eden Turc Laboratuvar; güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Sektörde hizmet verirken dikkat edilecek en önemli husus, test ve analiz esnasında kullanılacak örneklerin alındıktan sonra uygun koşullarda saklanması ve taşınmasının sağlanmasıdır. Örnek vermek gerekirse, stabilizasyon ne kadar yüksek hassasiyette gerçekleştirilirse, analiz işlemi sonucunda elde edilecek verilerin de doğruluğu bir o kadar yüksek hassasiyette olacaktır. Faaliyet gösteren diğer laboratuvarlarda yanlış bir şekilde raporlanan sonuçlar, ağırlı olarak analiz öncesinde gerçekleşen yanlışlıklardan kaynaklı olmaktadır. Turc Laboratuvar, analiz esnasında kullanılacak numunelerin nasıl ve ne şekilde alınacağı konusunda, çalıştığı işletmeleri ve hizmet verdiği kuruluşları önceden bilgilendirmeyi bir görev edinmiştir. Kaliteli hizmet anlayışımızda numunelerin uygun şartlarda ve doğru biçimde alınması kadar, bu numunelerin eldesi esnasında ki bilgilerin de eksiksiz ve doğru olması bir o kadar önemlidir.

Faaliyetlerimizi içeren test ve analiz katalogları güncel şekilde tutulmakta, numune alma süreçleri, numunelerin kabul süreçleri, test, ölçüm ve analiz süreçleri, sonuçların doğru bir şekilde raporlanması süreçleri, kısacası faaliyette bulunduğumuz tüm süreçler dökümante edilmiştir. Bünyemizde çalışan tüm personelimiz de bu süreçlere uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Turc Laboratuvar olarak firmamız, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı uyarınca, UAF United Accreditation Foundation (Amerikan Akreditasyonu) ve ÖSAS Akreditasyon Servisi Avusturya’dan akredite olmuştur ve tüm test, ölçüm ve analiz hizmetlerini bu standartlara uygun olarak vermektedir.

Turc Laboratuvar olarak, sektörde hizmet veren diğer rakiplerimize kıyasla önde olmak adına mevcut teknolojik gelişmeleri son derece yakından takip ederek, alanında uzman ve eğitimli çalışan kadromuz ile birlikte hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Ek olarak, sahip olduğumuz dinamik yapı ile süregelen gelişmeleri de hızlı bir şekilde kavramaktayız.

Firmamız Turc Laboratuvar, uluslararası arenada kabul görmüş olan İyi Laboratuvar Uygulamaları esaslarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda test verilerinin kalitesi ve güvenilirliği güvence altındadır. İnsan ve çevre sağlığının korunması en temel hedefimizdir. Analizlerin yinelenmesi önlendiği için çalışmalarda zaman, maliyet ve kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. İyi Laboratuvar Uygulamaları özellikle, güvenlik çalışmalarında, tarımsal pestisitlerin geliştirilmesinde, toksik kimyasalların üretilmesinde, gıda katkı maddeleri geliştirilmesinde, biyosidallerin geliştirilmesinde, kozmetik ürünlerin geliştirilmesinde ve patlayıcı özellikteki maddelerin testlerinde büyük önem arzetmektedir.

Ülkemizde çalışmalarını sürdüren birçok laboratuvarın ne kadar güvenilir sonuçlar verdiği konusunda hizmet alan kişiler doğal ve haklı olarak kaygı hissetmektedirler. Laboratuvarlar arasında bir sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Herhangi bir laboratuvarın en iyi laboratuvar olduğunu gösteren bir kriter dizisi mevcut değildir. Yine de bir laboratuvarın en güvenilir olduğunu ve sonuç raporlarının kesin, doğru, güvenilir ve kaliteli olduğunu gösteren bazı işaretler sunulabilir. Örnek vermek gerekirse, modern ve teknolojik bir altyapıya sahip olmak, gerekli olan akreditasyonları tamamlamış olmak, dünyada gerçekleşen teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmek ve deneyimli, eğitimli ve uzman bir kadroya sahip olmak gibi. Firmamız Turc Laboratuvar, bütün bu özelliklere sahip bir kuruluştur.

Turc Laboratuvar, oldukça geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet sunmaktadır. Verilen hizmetler ana başlıklar itibariyle şu şekilde sıralanabilir:

 • Çevre analizleri
 • Emisyon ölçümleri
 • İmisyon ölçümleri
 • Çevresel gürültü ve akustik ölçümleri
 • Titreşim ölçümleri
 • Su ve atıksu ölçümleri
 • Toprak ve arıtma çamuru ölçümleri
 • Elektriksel testler
 • Endüstriyel testler
 • İş sağlığı ve güvenliği analizleri
 • İç ortam ölçümleri
 • Kişisel maruziyet ölçümleri
 • Haritalandırma çalışmaları
 • Kozmetik analizleri
 • Fiziksel ve kimyasal analizler
 • Kozmetiklerde koruyucu etkinlik testi (challenge test)
 • Mikrobiyolojik analizler
 • Dermatolojjik analizler
 • Tekstil testleri
 • Fiziksel testler
 • Haslık testleri
 • Yanmazlık testleri
 • Kimyasal ve ekolojik testler
 • Mikrobiyoloji testleri
 • Spesifik testler
 • Test edilen ürünler
 • Temizlik ve dezenfeksiyon analizleri
 • Deterjan analizleri
 • Fiziksel ve kimyasal analizler
 • Mikrobiyolojik analizler
 • Bakterisidal aktivite testleri
 • Dezenfektan analizleri
 • Fiziksel ve kimyasal analizler
 • Aktivite testleri
 • Bakterisidal aktivite testleri
 • Performans testleri
 • Gıda analizleri
 • Fiziksel analizler
 • Kimyasal analizler
 • Mikrobiyolojik analizler
 • GDO analizleri
 • Tür analizleri
 • Mikotoksin analizleri
 • Ambalaj analizleri
 • Biyotoksin analizleri
 • Kalibrasyon